Om Nordstrand

Om

Sommerhusforeningen Nordstrand


Denne historik vedrørende sommerhusområdet Havlund er blevet til, dels på baggrund af oplysninger fra personer der har holdt ferie i området siden 1948 og dels ud fra gamle fortællinger, notater og breve fra bl.a. ejeren af Havlund, Ingemann Thomsen m.m.


Bl.a. er det blevet oplyst, at der i begyndelse af 1950erne blev foretaget en tilbagetrækning af nogle af sommerhusene, da havet ellers ville have taget dem.


I en periode frem til 1958 var den årlige leje af grundene 75 kr. med et kontingent på 3 kr. til den daværende sommerhusforening.


I 1958 blev det et krav med lejekontrakter for 10 år, samtidig med, at der blev pålagt sommerhusejerne at yde et bidrag til en kystsikring for at undgå yderligere indtrængning af havet. For ejere af sommerhus i første række blev beløbet sat til kr. 500,- og for øvrige kr. 250,-.


Udgiften til kystsikringen var 282.000,-. I den forbindelse blev der lavet følgende financeringsplan:


  • Påregnet tilskud fra Arbejdsministeriet: kr. 152.000,-
  • Tilskud fra Ingemann Thomsen: kr.  25.000,-
  • Tilskud fra Sæby Kommune: kr.  25.000,-
  • Tilskud fra Volstrup Kommune: kr.   15.000,-
  • Tilskud fra Sommerhusejerne: kr.  35.000,-
  • Tilskud fra Samt en ansøgning om tilskud fra tipsmidlerne: kr.  30.000,-


Den 13. februar 1965 blev der på hotel Viking Sæby holdt stiftende generalfor-samling for Foreningen af sommerhusejere, Nordstrand , Sæby.


Medlemmerne var forpligtet til, ifølge foreningens vedtægter, at efterleve deklaration med indeholdte forskrifter, tinglyst den 15. marts 1965.


Som følge af myndighedskrav til større grunde end de oprindelige, blev der i 1969 foretaget en omlægning af grundene som førte til en udtynding af sommerhuse som blev enten nedlagt eller flyttet til andre grunde tilhørende ejendommen ”Havlund”.


I den forbindelse blev der lavet nye 10 års lejekontakter for området.


I 1970 blev det vedtaget at kloakere området. Alle grunde skulle tilsluttes systemet og hver grundlejer indbetalte kr. 2625,- i kloakbidrag.


I 1981 skete der gennembrud af kystsikring, som følge af kraftig storm.


Det samme skete i 1989 med et nyt gennembrud af kystsikringen. Som et forsøg på at afhjælpe problemet blev høfterne langs stranden udbygget.


Omkring år 1998 blev den gamle asfaltbelagte kystsikring erstattet af kampesten med underlag af filt. Denne konstruktion har vist sig at være effektiv til at modstå gennembrud, da det ikke siden er sket. Et godt eksempel herpå var orkanen Bodil i december måned 2013, hvor der ikke skete gennembrud af kystsikringen. Samtidig viser metoden at den holder bedre på sandet, som tidligere føg op fra stranden og ind på  grundene i første og anden række.


År 2007 blev der vedtaget en ny lokalplan for området, ”Lokalplan SAE 4.101.0 for Haulund-området i Sæby”. Lokalplanen erstattede tidligere deklaration for området.


Som det sidste nye blev et ønske fra sommerhusejere på lejede grunde, om at få længere løbetid på lejemål efterkommet fra udlejers side i 2012, således at lejemålets løbetid er ændret fra at være 10 år til 20 år.


Copyright © Forlaget Berg Badstue

Sommerhusforeningen

Nordstrand

Sæby